top of page
 • BAŞKOMUTAN MAREŞAL GAZİ MUSTAFA KEMAL (ATATÜRK)
  10 Şubat 1902’de Harp Okulu’nu Piyade Teğmeni olarak bitirdi ve başarı derecesi yüksek olup kurmay sınıfına ayrılarak Harp Akademisi’ne geçti. 11 Ocak 1905’de de Kurmay Yüzbaşı olarak orduya katıldı. 20 Haziran 1907’de Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) oldu. 13 Nisan 1909’da, 31 Mart olayını bastıran “Hareket Ordusu”nun birinci kademe­sinde Kurmay Başkanlığı; Selanik’e dönüşünde 3’üncü Ordu Subay Talim­gahı ve 38’inci Piyade Alay Komutanlığı yaptı. 27 Kasım 1911’de Binbaşı oldu. Tobruk Taarruzu’nu başarıyla yönetti ve Derne Komutanı olarak karşısındaki dört katı İtalyan birliğini durdur­du. Balkan Harbi nedeniyle yurda döndü ve Bolayır Kolordusu Kurmay Başkanı olarak 20 Temmuz 1913’de Öncü Tugay’ın başında Edirne’ye girdi. 1 Mart 1914’de Yarbay oldu. Bulgaristan’da Askeri Ataşe olan ve Bükreş, Çetine, Belgrad Askeri Ataşelik görevlerini de yürüten Mustafa Kemal, Birinci Dünya Harbi’ne katılmamız nedeniyle kıtaya çıkarılmasını istedi. 20 Ocak 1915’de 19’uncu Tümen Komutanlığına atandı ve 25 Nisan 1915 Arıburnu’na çıkan ANZAK Kolordusunu durdurdu. Sonrada çekil­mesini sağlayarak kendisini Dünya’ya tanıttı. 1 Haziran 1915’de Albaylığa yükseltildi ve Anafartalar Grubu Komu­tanı olarak 9’ncu İngiliz Kolordusu’nu püskürttü. 16’ncı Kolordu Komu­tanlığına atandı. 1 Nisan 1916’da Mirliva (Tümgeneral) oldu. Bitlis ve Muş’u Ruslar­dan geri aldı. 2’nci ve 7’nci Ordu Komutanı olarak başarılı görevler yap­tı. Ordusunu zamanında çekerek imhadan kurtarması nedeniyle 23 Eylül 1918’de kendisine Fahri Yaverlik rütbesi verildi. 31 Ekim igi8’de Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığına atandı. Mustafa Kemal bu birliğin lağve­dilmesi üzerine 13 Kasım 1918’de İstanbul’a geldi ve Padişah Vahdettin ile görüştü. 19 Mayıs 1919’da 9’uncu Ordu Kıtaatı (15 Haziran 1919’dan sonraki adı 3’üncü Ordu) Müfettişi olarak Samsun’a çıkan Mustafa Kemal 8/9 Temmuz 1919’da askerlikten istifa etti. Kongreleri yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı. 5 Ağustos 1921 tarihine kadar, önce Heyeti Temsili-ye, sonra Meclis Başkanı olarak siyasi ve askeri olayları idare etti. Orduyu Sakarya Nehri doğusuna çekmesi üzerine, bu tarihte TBMM’ce Başkomu­tanlığa getirildi. Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasından sonra 19 Eylül 1921’de kendisine Gazilik sanı ve Mareşallik rütbesi verildi. 30 Haziran 1927’de askerlikten emekliye ayrıldı ve Cumhurbaşkanlığı görevi­ne devam etti. 10 Kasım 1938’de de aramızdan ayrıldı. Fakat Dünya dur­dukça kalbimizde yaşayacaktır. Katıldığı Harpler: — 1912 Osmanlı — İtalyan Harbinde, Derne Komutanı — 1913 Balkan Harbinde, Kolordu Kurmay Başkanı 1914 — 1918 Birinci Dünya Harbinde, Tümen, Kolordu, Ordu ve Ordular Grubu K. 1919— 1922 İstiklâl Harbinde, Başkomutan Atatürk’ün Nişan ve Madalyaları : Beşinci Rütbeden Mecidi Nişanı (25 Aralık 1906) İkinci Rütbeden Mecidi Nişanı (12 Aralık 1916) Birinci Rütbeden Mecidi Nişanı (16 Aralık 1917) Dördüncü Rütbeden Osmani Nişanı (6 Kasım 1912) Üçüncü Rütbeden Osmani Nişanı (1 Şubat 1915) İkinci Rütbeden Osmani Nişanı (1 Şubat 1916) Gümüş İmtiyaz Madalyası (30 Nisan 1915) Altın İmtiyaz Madalyası (23 Eylül 1917) Gümüş Liyakat Madalyası (1 Eylül 1915) Altın Liyakat Madalyası (17 Ocak 1916) Harp Madalyası (11 Mayıs 1918) İstiklâl Madalyası (21 Kasım 1923) Şövalye Rütbesinde Legion d’honneur (Lejiyon Donör) Nişanı (11 Mart 1913) Bulgar Sen Aleksandr Nişanı’nın Komandör Rütbesi (23 Mart 1915) Alman Demir Salip Nişanı (28 Aralık 1915) Alman İkinci Demir Salip Nişanı (9 Eylül 1917) Alman Birinci Demir Salip Nişanı (9 Eylül 1917) Alman — Macaristan Üçüncü Rütbeden Muharebe Liyakat Madalyası (27 Temmuz 1916) Avusturya — Macaristan İkinci Rütbeden Harp Alametli Askeri Liyakat Madalyası (9 Eylül 1917) Alman Birinci Rütbeden Kılıçlı Kuron dö Prus Nişanı (19 Şubat 1918) Afgan Limeri Ala (Aleyül-ala) Nişanı (27 Mart 1923) Alman “Sadakat” Gümüş Hizmet Salibi (12 Kasım 1931) Türk Tayyare Cemiyeti Murassa Nişanı (20 Mayıs 1925) Yazdığı Eserler : Takımın Muharebe Talimi (1908 Almanca’dan Çeviri) Bölüğün Muharebe Talimi (1910, Almanca’dan Çeviri) Cumalı Ordugâhı (1909) Zabit ve Kumandan ile Hasbıhal (1913)
 • GENELKURMAY BAŞKANI MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK
  (1311-c-P. 7) (Muharebeler sırasında Orgeneral) 28 Ocak 1896’da Harp Okulu’nu Piyade Teğmeni olarak bitirdi ve başarı derecesi nedeniyle kurmay sınıfına ayrılarak Harp Akademisi’ne geçti. 25 Aralık 1898’de Kurmay Yüzbaşı olarak orduya katıldı. 20 Nisan 1900’de Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı), 20 Nisan 1902’de Binbaşı (1906’da Yarbay ve 1907’de Albay olmuş iken 19.8.1909’da Tasfiye-i Rüteb Kanunu gereğince binbaşılığa indirildi.) 29 Eylül 1910’da Yarbay, 24 Kasım 1913’de Albay, 2 Mart 1915’de Mirliva (Tümgeneral) 28 Temmuz 1921’de Ferik (Korgeneral)liğe yükseltildi ve 24 Aralık 1918’de Genelkurmay Başkanı oldu. 3 Kasım 1919’da Bakanlar Kurulu kararıyla Anadolu’daki komutan ve subayların durumunu incelemek için gönderilecek nasihat kurulunda görevlendirildi. 3 Şubat 1920’de Harbiye Nazırı (M.S.B.) oldu. Bu görevlerde iken Anadolu’daki harekâtı destekledi, 27 Nisan’da Ankara’ya gelerek, 3 Mayıs 1920’de Kozan Milletvekili sıfatıyla Milli Savunma Bakanlığı’na seçildi ve Bakanlar Kurulu Başkan Vekilliği yaptı. 9 Kasım 1920’de Genelkurmay Başkan Vekilliği görevini de üstlendi. 3 Nisan 1921’de Birinci Ferik (Orgeneral) oldu. 5 Ağustos 1921’de Milli Savunma Bakanlığı görevinden çekilip asale­ten Genelkurmay Başkanlığına atandı. 12 Temmuz 1922’de Bakanlar Ku­rulu Başkanlığından ayrılarak Büyük Taarruz’un hazırlıklarıyla ilgilendi. 31 Ağustos 1922’de Müşir (Mareşal) oldu. 31 Ekim 1924’de milletvekilliğinden istifa ederek 12 Ocak 1944’e ka­dar Genelkurmay Başkanlığı yaptı. Bu tarihte yaş haddinden emekliye ay­rılan Mareşal Fevzi Çakmak, 1946 yılında bağımsız İstanbul Milletvekili olarak parlementoya girdi ve 10 Nisan 1950’de öldü. Mareşal Fevzi Çakmak, Atatürk’ün güvendiği askerlerdendi. Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz’a katkısı anılmaya değer. Atatürk ordu yönetim ve komutasının rastgele bir kimseye verilemiyeceğini söyle­yerek kendisini Genelkurmay Başkanı yapmış, O da Silahlı Kuvvetlerin en yüce katında, orduyu daima politikadan uzak tutarak, Atatürk İnkılâp ve İlkelerine bağlı genç askerler yetiştirerek büyük önderin güvenini hep ya­şatmıştır. Katıldığı Harpler : — Osmanlı — İtalyan Harbinde, Kolordu Kurmay Başkanı — 1913 Balkan Harbinde, Tümen Komutanı 1914 — 1918 Birinci Dünya Harbinde, Kolordu ve Ordu Komutanı 1919— 1922 İstiklâl Harbinde, çeşitli icrayi görevlerle Genelkurmay Başkanı. Nişan ve Madalyaları : Gümüş İmtiyaz Nişanı (23 Ocak 1900) Beşinci Rütbeden Mecidi Nişanı (22 Ağustos 1900) Dördüncü Rütbeden Osmani Nişanı (17 Temmuz 1906) Harp Madalyası (2 Ekim 1915) Gümüş Muharebe İmtiyaz Madalyası (18 Kasım 1915) Alman İkinci Sınıf Demir Salip Nişanı (26 Aralık 1915) Altın Muharebe Liyakat Madalyası (17 Ocak 1916) Alman Harp Madalyası (21 Ekim 1916) Altın Muharebe İmtiyaz Madalyası (11 Kasım 1916) Avusturya-Macaristan İkinci Rütbeden Harp Alametli Askeri Liyakat Madalyası (3 Nisan 1917) İkinci Rütbeden Kılıçlı Osmani Nişanı (23 Eylül 1917) Birinci Rütbeden Kılıçlı Mecidi Nişanı (7 Ocak 1918) Alman Birinci Rütbeden Kron dö Prus Nişanı(19 Haziran 1918) İstiklâl Madalyası (21 Kasım 1923) ve Takdirname Yazdığı Eserler : Büyük Harpte Şark Cephesi Hareketleri Garbi Rumeli’nin Sureti Ziyaı ve Balkan Harbinde Garp Cephesi Fransızca, Almanca,, İngilizce, Rusça, Farsça, Arapça, Arnavutça ve Sırpça biliyordu.
 • MİLLÎ SAVUNMA BAKANI KORGENERAL KÂZIM (ORGENERAL KÂZIM ÖZALP)
  (1318-P. 29) 1882 yılında Köprülü’de doğan Kazım Özalp, 1902’de Harp Okulu­nu, 1905’te Harp Akademisi’ni bitirerek, 5’inci Ordu emrine atanmıştır. Çeşitli kıta ve kurmay görevlerinde bulunmuş, 1914’te Binbaşı, 1915’te Yarbay olmuştur. 5 Nisan 1915’te Seyyar Jandarma Tümen Komutanlığı­na, 15 Ağustos 1915’te 36’ncı Tümen Komutanlığına atanmış, bu görevde iken 1917 yılında Albaylığa yükselmiş, Ocak 1918’de 37’nci Kafkas Tümen Komutanlığına, 31 Aralık 1918’de 60’ncı, 2 Ağustos 1919’da 61 nci Tümen Komutanlıklarına atanmış, 27 Ağustos 1919’dan itibaren 14’üncü Kolordu Komutan Vekilliğinde bulunmuştur. 6 Nisan 1920’de Kocae­li Bölge Komutanı olmuş, 21 Ocak 1921 Mit. Kolordu Komutanı iken Sakarya Meydan Muharebesi’ne katılmış ve Generalliğe yükseltilmiştir. 13 Eylül 1921-14 Ocak 1922 tarihleri arasında 3’üncü Kolordu Komutanlığı yapan Kâzım Paşa, bu tarihte Milli Savunma Bakanı olmuş ve rütbesi Korgeneralliğe yükseltilmiştir. 26 Kasım 1924’te Büyük Millet Meclisi Baş-kanlığı’na seçilmiş, 1926’da Orgeneral olmuş, 6 Temmuz 1927’de isteği ile askerlikten emekliye ayrılmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevi 1935 yılma kadar sürmüştür. Katıldığı Harpler : 1912 — 1913 Balkan Harbinde, çeşitli kıt?, ve kurmay görevlerinde, 1914— 1916 Birinci Dünya Harbinde, Tümen Komutanlıklarında bulunmuş, 1919— 1923 İstiklâl Harbinde, Tümen ve Kolordu Komutanlığı yapmıştır. Nişan ve Madalyaları : Üçüncü Rütbeden Kılıçlı Mecidi Nişanı, Gümüş Muharebe İmtiyaz Madalyası, Altın Muharebe Liyakat Madalyası, Alman İkinci Sınıf Demir Salip Nişanı, İstiklâl Madalyası, Yazdığı Eserler : Hatıralarım
 • BATI CEPHESİ KUMANDANI TÜMGENERAL İSMET (ORGENERAL İSMET İNÖNÜ) (1319-Top. 1)
  1 Eylül 1903’de Mühendishane-i Berri-i Hümayun’u (Topçu Okulu) Topçu Teğmeni olarak bitirdi ve başarı derecesi nedeniyle kurmay sınıfına ayrılarak Harp Akademisi’ne geçti. 26 Eylül 1906’da Kurmay Yüzbaşı ola­rak orduya katıldı. 1908’de Kolağası oldu. 13 Nisan 1909’da, 31 Mart ola­yını bastıran “Harekat Ordusu” 2 nci Süvari Tümeni Kurmayı olarak İs­tanbul’a geldi. Sonra Yemen Kuvayı Umumiye Komutanlığı Kurmay Baş­kanlığı yaptı. 26 Nisan 1912’de Binbaşı oldu. Çatalca Ordusu Sağ Cenah Komutan­lığı Kurmaylığında bulundu. Savaştan sonra İstanbul Antlaşması görüşme­lerini yapan kurulda askeri danışman olarak görevlendirildi. 29 Kasım 1914’de Yarbay oldu. Genel Karargah 1 nci Şube Müdür­lüğü ve 2 nci Ordu Kurmay Başkanlığı yaptı. 14 Aralık 1915’de Albay oldu ve 12 Ocak 1917’ye kadar 2 nci Ordu Kurmay Başkanlığında kaldı. Bu tarihten sonra 4, 20 ve 3 ncü Kolordu Komutanı olarak başarılı görevler yaptı. 24 Ekim 1918’de Harbiye Nezare­ti (Milli Savunma Bakanlığı) Müsteşarlığına getirildi ve barış esaslarının askeri maddelerini görüşmek üzere kurulan komisyona da başkanlık etti. 1920 yılı başında İstanbul’dan izinli olarak Ankara’ya geldi ve Musta­fa Kemal ile görüştü. 3 Şubatta Harbiye Nazırı Fevzi (ÇAKMAK) Paşa’nın çağırması üzerine İstanbul’a döndü. 19 Mart 1920’de İstanbul’dan gizlice ayrılarak 9 Nisan’da tekrar An­kara’ya geldi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması hazırlıklarına katıldı. 23 Nisan 1920’de Edirne Milletvekili, 3 Mayıs 1920’de Genelkurmay Başkanı, 10 Kasım 1920-4 Mayıs 1921’de Genelkurmay Başkanlığı görevi saklı kalmak ve fakat kendilerine Milli Savunma Bakanı Fevzi Paşa vekâlet etmek üzere ordu komutanı yetkisiyle Batı Cephesi Kuzey Kesimi Komu­tanı oldu. Kuzey ve Güney kesimlerin tek komuta altında birleştirilmesi üzerine 12 Ekim 1922’ye kadar Batı Cephesi Komutanı olarak görev yaptı (5 Ağustos 1921’de Genelkurmay Başkanlığına asaleten Fevzi Paşa atandı). İsmet Paşa’yı, 4-11 Ekim 1922 Mudanya Konferansında Türk Heyeti Başkanı, Lozan Barış Konferansında Dışişleri Bakanı ve Türkiye Başdele-gesi olarak görüyoruz. Bu yetenekli insan cephe komutanı olarak kazandı­ğı başarıyı konferans masalarında da sürdürüyor ve ATATÜRK’le birlikte Türkiye Cumhuriyeti’ni kuruyor. İsmet Paşa için, Atatürk şöyle diyor: “İsmet Paşanın, gerek Genelkur­may Başkanlığında gerekse daha sonraki cephe komutanlığında gösterdiği varlık ve üstün çaba, kendisine görev verişteki yanılmazlığımı edimli ola­rak ortaya koymuş bulunduğu için millet karşısında, ordu karşısında ve tarih karşısında içim adamakıllı rahattır.” İkinci İnönü Zaferi üzerine Atatürk’le İnönü’nün birbirlerine gönder­dikleri kutlama ve teşekkür telgraflarında, bu güvenin ve karşılığı olan gönül borcunun içtenlikle dile getirildiği görülür. Yukarda görüldüğü gibi, İsmet İNÖNÜ İstiklal Harbi’ne Albay ola­rak katılmış 1 Mart 1921’de General. 31 Ağustos 1922’de Korgeneral, 30 Ağustos 1926’da Orgeneral olmuş ve 30 Haziran 1927’de askerlikten emekliye ayrılmıştır. İsmet İNÖNÜ, ATATÜRK döneminde 30 Ekim 1923-30 Kasım 1924 ve 3 Mart 1925-25 Ekim 1937 tarihleri arasında Başbakanlık yapmış, ATATÜRK’ün ölümünden sonra da Cumhurbaşkanı olmuştur. 25 Aralık 1973’de öldü. Katıldığı Harpler : 1910— 1911 Yemen Ayaklanmasında, Ahmet İzzet Paşa’nın Kur. Bşk. 1912 — 1913 Balkan Harbi, çeşitli karargahlarda kurmay görevi, 1914— 1918 Birinci Dünya Harbinde, Ordu Kurmay Başkanlığı ve Kolordu Komutanlığı 1919 — 1920 İstiklâl Harbinde, Genelkurmay Başkanlığı ve Batı Cephesi Komutanlığı Nişan ve Madalyaları : Altın Maarif Madalyası Dördüncü Rütbeden Mecidi Nişanı (1911) Gümüş Muharebe İmtiyaz Madalyası (16 Ağustos 1915) Alman İkinci Demir Salip Nişanı (26 Aralık 1915) Avusturya-Macaristan Harp ve Üçüncü Rütbeden Kron dö Merit Ni­şanları (1916) Harp Madalyası (1916) Gümüş ve Altın Muharebe Liyakat Madalyası (12 Aralık 1916) Alman Birinci Demir Salip Nişanı (20 Eylül 1917) İkinci Rütbeden Kılıçlı Mecidi Nişanı (1917) İkinci Rütbeden Kılıçlı Osmani Nişanı (1918) Alman İkinci Rütbeden Kılıçlı Kartal Nişanı (1918) Altın Muharebe İmtiyaz Madalyası (1921) İstiklâl Madalyası (21 Kasım 1923), TBMM Takdirnamesi Yazdığı Eserler : “Hatıralarım” Fransızca, Almanca ve İngilizce bilirdi.
 • BATI CEPHESİ KOMUTANLIĞI KURMAY BAŞKANI KURMAY ALBAY ASIM (ORGENERAL ASIM GÜNDÜZ) (1316-P. 2)
  1901’de Harp Okulu’nu, 11 Ocak 1905’de Harp Akademisi’ni bitirmiş ve Kurmay Yüzbaşı olarak orduya katılmıştır. 27 Kasım 1911’de Bnb., 14 Eylül 1915’de Yzb., 12 Mayıs igi8’de Alb. olmuş çeşitli kurmay görevlerinde bulunduktan sonra 2 Ekim 1918’de Şam dolaylarında İngilizlere esir düşmüştür. 22 Temmuz 1919’da esaretten İstanbul’a dönmüş Harp Akademisi Tabya Öğretmenliği ve aynı zamanda Şehzade Öğretmenliği yapmıştır. 3 Ağustos 1921’de Anadolu’ya geçmiş, 18 Ağustos 1921’de Batı Cephesi Komutanlığı Kurmay Başkanlığı­na vekaleten ve bir ay sonrada (Kolordu Komutanı yetkisiyle) asaleten atanarak, İstiklâl Harbi’nin sonuna kadar bu görevde kalmıştır. 31 Ağustos 1922’de Tümgeneralliğe yükseltilmiş, 2 Eylül 1923’de Ge­nelkurmay İkinci Başkanlığına atanmıştır. 8 ve 9 ncu Kolordu Komutan­lıklarında bulunduktan sonra 30 Ağustos 1926’da Korgeneral olmuş, 5 nci Kolordu Komutanı iken 5 Ocak 1929’da tekrar Genelkurmay İkinci Baş­kanlığına atanmış, bu görevdeyken 30 Ağustos 1937’de Orgeneral olmuş­tur. 1 Aralık 1943’de Yüksek Askeri Şura Üyeliğine atanmış, 3 Ağustos 1945’de yaş haddinden emekliye ayrılmıştır. Katıldığı Savaşlar 1912 — 1913 Balkan Harbi, Genel Karargah Harekat Şube Müdür Yardımcısı, 1914 — 1918 Birinci Dünya Harbi, Kolordu Kurmay Başkanı, Sina Cephesi Kurmay Başkanı, Tümen Komutanı (48 inci Tümen) 1919 — 1922 Batı Cephesi Kurmay Başkanı (İstiklâl Harbinde) Nişan ve Madalyaları: Beşinci ve Üçüncü Rütbelerden Mecidi Nişanları Dördüncü Rütbeden Osmani Nişanı, Harp Madalyası Gümüş Muharebe Liyakat, Gümüş Muharebe İmtiyaz Madalyaları Alman Üçüncü Rütbeden Muharebe Kırmızı Kartal ve İkinci Sınıf Demir Salip Nişanlan Avusturya – Macaristan Üçüncü Rütbeden Harp Alametli Liyakat Sa­libi, Bavyara Üçüncü Rütbeden Kılıçlı Meziyet Nişanları Afgan, Yugoslavya ve Yunan Nişanları İstiklâl Madalyası ve Takdirname Yazdığı Eserler: On yedi eseri olup; Sahra Tahkimatı, Mevzi İnşası, Yakın Muharebe Araçları, Lağım Muharebeleri, Şeria Muharebeleri, İstihkam Kıtaları, ve Kaleler başlıcalarıdır. 1909 — 1911’de Alman ordusunda eğitim gördü, Almanca ve Fransız­ca biliyordu.
 • 1 NCİ ORDU KOMUTANI TÜMGENERAL NURETTİN (KORGENERAL NURETTİN) (1309-P. 31)
  1893’de Harp Okulu’nu bitirmiş ve Teğmen rütbesiyle orduya katıl­mıştır. 31 Ocak 1895’te Üsteğmen, 22 Temmuz 1895’te Yüzbaşı, 1901’de Bnb., 1907’de Yb., 1908’de Alb. olmuşsa da; 1909’da Tasfiye-i Rüteb Ka­nunuyla rütbesi tekrar Bnb.lığa indirilmiştir. 1911’de tekrar Yrb., 1914’te Alb. olmuş çeşitli kıta karargah görevlerinde bulunmuş padişah yaverliği yapmıştır. 4 ncü Tümen, Irak ve Havalisi Komutanlıklarında da bulun­duktan sonra Ocak 1916’da 9 ncu Kolordu Komutanlığına atanmıştır. 1918’de Tümgeneralliğe yükseltilmiş, 17 nci ve 25 nci Kolordu Ko­mutanlığı ve İzmir Valiliği yapmış, Temmuz 1920’de Anadolu’ya geçerek İstiklâl Savaşı’na katılmıştır. Aralık 1920’de Merkez Ordusu Komutanlığı­na, Haziran 1922’de de Birinci Ordu Komutanlığına atanan Nurettin Pa­şa Büyük Taarruz’a katılmış ve Ağustos 1923’te Birinci Ordu Kararga-hı’nın lağvı üzerine izinli sayılmış ve Ocak 1925’te isteğiyle emekliye ayrıl­mıştır (31 Ağustos 1922’de Korgeneral oldu). Nurettin Paşa’nın, yüksek düzeydeki görevleri Atatürk’ün sert eleştiri­lerine hedef olmuştur. Bağımsız olarak Bursa’dan seçimlere giren ve kaza­nan Paşa’nın abartmalı yaşam öyküsü kitabı, Nutuk’ta geniş biçimde eleş­tirilmektedir. Büyük Taarruzda gözü pek davranmadığı, uygulanması ola­naksız emirler verdiği, karar vermede görevi aksatacak kadar geciktiği ve tedbirsiz hareketlere giriştiğine de değinilir. Katıldığı Savaşlar: 1897 Osmanlı — Yunan Harbinde Başkomutan Ethem Paşa’nın Yaveri — 1912 Osmanlı — İtalyan Harbinde, Yemen’de görevli — 1913 Balkan Harbinde 9 ncu Piyade Alay Komutanı 1914 — 1918 Tümen, ve Kolordu Komutanı 1919 — 1922 İstiklâl Harbi’nde Ordu Komutanı Nişan ve Madalyaları : Beşinci Rütbeden Mendi, İkinci Rütbeden Kılıçlı Mecidi Nişanları Üçüncü Rütbeden Osmani Nişanı, Altın Liyakat Madalyası Fransız Lejyondönör ve Alman Demir Salip Nişanları. İstiklâl Madalyası ve Takdirname. Almanca, Fransızca ve Rusça ve Arapça biliyordu.
 • 1 NCİ ORDU KOMUTANLIĞI KURMAY BAŞKANI KURMAY ALBAY EMİN (KORGENERAL MEHMET EMİN KORAL) (1318-Ağ.-Top. 1)
  1902’de Mühendishane-i Berri-i Hümayun’u, 1905’de Harp Akademi-si’ni bitirmiş Kurmay Yzb. olarak orduya katılmıştır. 1912’de Bnb., 1915’de Yarbay, 1916’da Alb. olmuş çeşitli kıta ve ka­rargah görevlerinde bulunduktan sonra 11 Nisan 1916’da, 17 nci Tümen Komutanı, 12 Haziran 1916’da 10 ncu Kafkas Tümen Komutanı, 29 Ha­ziran 1917’de 49 ncu Tümen Komutanı, 19 Temmuz 1917’de 59 ncu Tümen Komutanı, 25 Eylül 1918’de 61 nci Tümen Komutanı, 21 Mart 1919’da Karadeniz Boğazı Müstahkem Mevki Komutanı, 9 Aralık 1920’de Mürettep Tümen Komutanı olmuş n Ocak 1922’de İstanbul’da Genel­kurmay Başkanlığı İkinci Şube Müdürü iken İstiklâl Harbi’ne katılmak üzere Anadolu’ya geçmiş ve 23 Ocak — 23 Kasım 1922 tarihleri arasında Birinci Ordu Kurmay Başkanlığı Büyük Taarruz’dan sonrada 18 nci Tümen Komutanlığı, İzmir Müstahkem Mevki Komutanlığı yapmıştır. 1922’de Tümgeneral olmuş 4 ncü Kolordu Komutanı iken 1926’da Korgenerallege yükseltilmiş, 26 Ağustos 1929’da da malulen emekli ol­muştur. Katıldığı Savaşlar : — 1912 Osmanlı — İtalyan Harbi, Kurmay görevlerinde — 1913 Balkan Harbi, Yanya Kalesi Komutanlığı emrinde 1914 — 1918 Birinci Dünya Harbi, Tümen Komutanlıklarında 1919 — 1922 İstiklâl Harbi, Birinci Ordu Kurmay Başkanlığında Nişan ve Madalyaları : Dürdüncü Rütbeden Osmani ve Üçüncü Rütbeden Kılıçlı Osmani Nişanlan Harp ve Gümüş Muharebe İmtiyaz Madalyaları Alman İkinci Sınıf Demir Salip Nişanı Avusturya — Macaristan Üçüncü Sınıf Askeri Meziyet ve Şövalye Ni­şanları İstiklâl Madalyası
 • 15 NCİ PİYADE TÜMEN KOMUTANI KURMAY YARBAY NACİ (KORGENERAL NACİ TINAZ) (1320-P. 3)
  1882 Yılında Serfıce’de doğmuş, 1904’te Harp Okulu’nu, 1907’de Harp Akademisi’ni Kurmay Yzb. olarak bitirmiş ve 3 ncü Ordu emrine atanmıştır. Çeşitli kıta ve kurmay görevlerinde bulunmuş 10 Ocak 1921 ‘de İstiklal Savaşı’na katılmak üzere İstanbul’dan kaçarak İnebolu’ya çıkmış ve 27 Ocak 1921’de Batı Cephesi Komutanlığı Kurmay Başkanlığına, 15 Eylül 1921’de 15 nci Tümen Komutanlığına atanarak, tümeniyle Büyük Taarruz ve Takip Harekatı’na katılmıştır. 1916’da Binbaşı, 1921’de Yarbay, 1922’de Albaylığa yükselmiş 1926’da General, 1930’da Korgeneral olmuş, 4 ve 6 ncı Kolordu Komu­tanlıklarında, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığında ve Jandarma Ge­nel Komutanlığında bulunmuştur. 29 Aralık 1938’de kendi isteğiyle emek­liye ayrılan Naci Tınaz Milli Savunma Bakanlığı da yapmış ve 25 Kasım 1964’te ölmüştür. Katıldığı Harpler : — 1912 Osmanlı — İtalyan Harbinde, — 1913 Balkan Harbinde, 1914— 1918 Birinci Dünya Harbinde çeşitli kıta ve kurmay görevlerinde bulunmuş, 1919 — 1922 İstiklâl Harbinde Batı Cephesi Komutanlığı Kurmay Başkanlığı ve Tümen Komutanlığı yapmıştır. Nişan ve Madalyaları : Dördüncü Rütbeden Osmani Nişanı Harp Madalyası Gümüş Muharebe Liyakat Madalyası Alman Birinci ve İkinci Demir Salip Nişanları İstiklâl Madalyası
 • 3 NCÜ PİYADE TÜMEN KOMUTANI KURMAY YARBAY ÖMER HALİS (KORGENERAL ÖMER HALİS BIYIKTAY) (1321-P. 44)
  1883 Yılında Erzincan’da doğmuş, 1905’te Harp Okulu’nu, 1914’te Harp Akademisi’ni bitirmiş, çeşitli kıta ve kurmay görevlerinde bulunmuş­tur. 20 Ekim 1920-1924’te 23 ncü Tümen Komutanı olarak tüm muhare­belere katılmıştır. 1908’de Üsteğmen, 1914’te Yüzbaşı, 1918’de Binbaşı, 1921’de Yarbay, 1922’de Albay olmuş, ig27’de Generalliğe yükselmiştir. 3 ncü Tümen Ko­mutanlığı, M.S.B. Kara Müsteşarlığı ve Gnkur. Eğitim Dairesi Başkanlığı yapan Halis Bıyıktay, 1934’te Korgeneral olmuş ve 27 Mayıs 1934-25 Ara­lık 1939’da İstanbul Komutanlığı yapmış ve görevde iken ölmüştür. Katıldığı Harpler : — 1912 Osmanlı — İtalyan Harbi, — 1913 Balkan Harbi, 1914— 1918 Birinci Dünya Harbinde çeşitli kıta ve kurmay görevlerinde bulunmuş. 1919 — 1922 İstiklâl Harbinde Tümen Komutanlığı yapmıştır. Nişan ve Madalyaları : Harp Madalyası, Gümüş Muharebe Liyakat Madalyası, Afgan İstiklâl Nişanı, İstiklâl Madalyası ve Takdirname. Almanca, Rusça ve Fransızca biliyordu.
 • 57 NCİ PİYADE TÜMEN KOMUTANI PİYADE ALBAY REŞAT (ALBAY REŞAT ÇİĞÎLTEPE) (1311-c-P. 80)
  1879 Yılında İstanbul’da doğmuş 1896’da Harp Okulu’nu bitirmiş çe­şitli birlik komutanlıklarında bulunduktan sonra 1918’de 53 ncü Tümen Komutanlığı’na atanmıştır. 1899’da Üsteğmen 1966’da Yüzbaşı 1914’de Binbaşı, 1916’da Yarbay olmuş, 22 Eylül igi8’de Karargahıyla birlikte İngilizlere esir düşmüş, 23 Kasım 1919’da esaretten dönmüştür. Milli Mücadele’ye katılmak üzere hemen Anadolu’ya geçen Reşat Çiğiltepe 6 Ocak 1920’de 20 nci Kolordu emrine verilmiş, 1921-1922’de Doğu Cephesinde Mürettep Tümen ve da­ha sonra 11 nci Kafkas Tümen Komutanlığı yapmış, 1922’de Albaylığa yükseltilmiş, Haziran 1922-27 Ağustos 1922’de 57 nci Tümen Komutanı iken Çiğiltepe muharebesinde, birliğinin emredilen saatte hedefine vara­maması nedeniyle intihar etmiştir. Katıldığı Harpler : — 1912 Osmanlı İtalyan Harbinde Bölük Komutanı, — 1913 Balkan Harbinde Tabur Komutanı, 1914 — 1918 Birinci Dünya Harbinde Alay ve Tümen Komutanı, 1919— 1922 İstiklâl Harbinde Tümen Komutanı olarak görev yapmıştır. Nişan ve Madalyaları : Beşinci ve Dördüncü Rütbeden Mecidi Nişanları Gümüş Muharebe Liyakat ve Tahlisiye Madalyaları Alman ve Avusturya – Macaristan Harp Madalyaları Alman İkinci Sınıf Demir Salip Nişanı İstiklâl Madalyası
 • 57 NCİ PÎYADE TÜMEN KOMUTANI KURMAY YARBAY SABİT (ORGENERAL SABİT NOYAN)
  (1321-P. 30) (Alb. Çiğiltepe’nin İntiharından Sonra) 1887 yılında İstanbul’da doğmuş, 1915’te Harp Okulu’nu, 1908’de Mümtaz Yüzbaşı olarak Harp Akademisi’ni bitirmiş (1910’da kurmaylığı onanmıştır) çeşitli birlik komutanlıkları, kurmay görevleri ve öğretmenlik yaptıktan sonra Aralık 1920’de Ankara Subay Adayları Talimgah Komu­tanlığına atanmış, 190 ncı Alay Komutanı olarak Sakarya Meydan Muha-rebesi’ne katılmıştır. 1914’te Binbaşı, 1921’de Yarbay olmuş, Askeri Okullar Müfettiş Yar­dımcılığında, 6 ncı Tümen Piyade Tugay Komutanlığında bulunmuş, Ağustos 1922’de 1 nci Ordu İkmal Kurmaylığına, Albay Reşat Çiğilte­pe’nin intiharından sonra da 4 Eylül 1922’de 57 nci Tümen Komutanlığı­na atanarak Takip Harekâtında bu Tümene komuta etmiş ve Albay ol­muştur. Kasım 1924’te Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığına atan­mış, Mayıs 1924’te özel görevle Almanya’ya gönderilmiş, 1927’de General­liğe yükselmiş ve Kasım 1927’de 5 nci Tümen Komutanlığına atanmış, çeşitli üst görevlerde bulunmuş, 1935’te Korgeneral, 1945’te Orgeneral ol­muş ve 3 ncü Ordu Komutanlığına atanmıştır. Şubat 1946^ Yüksek As­keri Şura Üyeliğine getirilmiş, bu görevdeyken 18 Haziran 1948’de emek­liye ayrılmış ve 1967’de de ölmüştür. Katıldığı Harpler : 1912 — 1913 Balkan Harbinde ve 1914 — 1918 Birinci Dünya Harbinde kurmay görevlerinde bulunmuş Temmuz 1916’da Taifte esir düşmüş, Aralık 1920’de Mısır’dan İstanbul’a dönmüştür. 1919 — 1922 İstiklâl Harbinde Alay, Tugay, Tümen Komutanlığı yapmıştır. Nişan ve Madalyaları : Harp Madalyası Liyakat Madalyaları İstiklâl Madalyası ve iki Takdirname
 • 2 NCİ KOLORDU KOMUTANI KURMAY ALBAY ALİ HİKMET (KORGENERAL ALİ HİKMET AYERDEM)
  (1314-P. 16) 1877 yılında Bursa’da doğmuş, Ocak 1899’da Harp Okulu’nu, 9 Ocak 1902’de Harp Akademisi’ni bitirerek Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle 3 ncü Ordu emrine atanmıştır. Çeşitli kıta ve kurmay görevlerinde bulunan Ali Hikmet Ayerdem 31 Mart Ayaklanmasını bastıran “Hareket Ordusu” Kurmay Heyetiyle İstanbul’a gelmiştir. 1907’de Binbaşı, 1914’te Yarbay, 1918’de Albay olmuş, 1915-1918’de 49 ncu Tümen Komutanlığı yapmıştır. 28 Ocak 1921’de Anadolu’ya geç­miş ve 12 nci Tümen Komutanlığına atanmıştır. Bir yıl kadar Milli Sa­vunma Bakanlığı Müsteşarlığında bulunan Ayerdem, Mayıs 1922’de 2 nci Kolordu Kumandanlığına, 1933’de 6 nci Kolordu Komutanlığına atanmış­tı. 26 Mayıs 1935’de isteği üzerine emekliye ayrılarak Gaziantep Milletve­killiğine seçilmiş, 21 Mart 1939’da ölmüştür. Katıldığı Harpler : 1912 — 1913 Balkan Harbinde, Kurmay görevlerinde, 1914 — 1918 Birinci Dünya Harbinde, Tümen Komutanlığında bulunmuş 1919 — 1922 İstiklâl Harbinde Kolordu Komutanlığı yapmıştır. Nişan ve Madalyaları : Gümüş Liyakat ve Harp Madalyaları Avusturya — Macaristan Fransuva Josef Madalyası Afgan İstiklâl Madalyası İstiklâl Madalyası
 • 3 NCÜ KAFKAS PİYADE TÜMEN KOMUTANI KURMAY ALBAY KÂZIM (ORGENERAL KÂZIM ORBAY) (1320-Sah. Top. 1)
  1887 yılında İzmir’de doğmuş. 1904’de Mühendishane-i Berri-i Hümayun’u, 1907’de Harp Akademisi’ni bitirmiştir. Çeşitli kıta ve kurmay görevlerinde bulunmuş, 29 Kasım 1914’de Binbaşı, 14 Aralık 1916’da Yar­bay, 28 Temmuz 1918’de Albay olmuştur. Hareket Ordusu ile İstanbul’a gelenlerdendir. 1920’de İstiklal Savaşı’na katılmak üzere Anadolu’ya geçmiş ve 2 Ma­yıs 1920’de Doğu Cephesi Kurmay Başkanlığına atanmıştır. 16 Ağustos 1921’de M.S.B.lığı Ordu D.Bşk.lığına, 23 Mart 1922’de 3 ncü Kafkas Tümen Komutanlığına atanmış ve tümeniyle Büyük Taarruz ve Takip Harekâtı’na katılmıştır. 31 Ağustos 1922’de Generalliğe yükseltilmiş ve 1924 yılında Gnkur. II nci Bşk.lığına getirilmiştir. 30 Ağustos 1926’da Korg., 30 Ağustos 1935’te Orgeneral olan Kâzım Orbay, Kolordu, Ordu K.lıklarında, Jandarma Genel Komutanlığı’nda bulunmuş ve 12 Ocak 1944’de Maraşal Fevzi Çakmak’tan Genelkurmay Başkanlığını devralmış­tır. 6 Temmuz 1950’de emekliye ayrılmış ve 9 Ocak — 28 Ekim 1961 ta­rihleri arasında Kurucu Meclis Başkanlığı yapmıştır. 3 Haziran 1964’de öldü. Katıldığı Harpler : 1912 — 1913 Balkan Harbinde, 1914— 1918 Birinci Dünya Harbinde çeşitli kıta ve kurmay görevlerinde bulundu. 1919— 1922 İstiklâl Harbinde Doğu Cephesi Kurmay Başkanlığı ve Tümen Komutanlığı yaptı. Nişan ve Madalyaları : Dördüncü Rütbeden Mecidi ve Osmani Nişanları ve Harp Madalyası, Gümüş Muharebe Liyakat ve İmtiyaz Madalyaları, Altın Muharebe Liyakat Madalyası, Tahlisiye Madalyaları, Alman İkinci ve Birinci Demir Salip, Kırmızı Kartal, Kron dö Merit, Dördüncü Rütbeden Sulh; Vurtumserg Kılıçlı Wilhelm, Kılıçlı Krom Şövalye; Saksonya Albireht Nişanları, Avusturya-Macaristan Leofolo, Kılıçlı Taç, Bulgar Sen Aleksandr Ni­şanları. İstiklâl Madalyası. Fransızca, Almanca İngilizce ve İtalyanca biliyordu.
 • 4 NCÜ PİYADE TÜMEN KOMUTANI TOPÇU YARBAY SABRİ (TÜMGENERAL SABRİ ERÇETİN) (1313-Top-17)
  1876 yılında Bursa’da doğmuş, 31 Ocak 1898’de Mühendishane-i Berri-i Hümayun’u Üsteğmen rütbesiyle bitirmiştir. Çeşitli kıta ve kurum­larda görev yapmış, 20 Eylül 1918’de Cenin’de (Filistin’de) İngilizlere esir düşmüştür. 1906’da Yüzbaşı, 1914/de Binbaşı, 1917’de Yarbay olmuş, 1 Şubat 1920’de Anadolu’ya geçerek 41 nci Topçu Alayı ve Konya Merkez Komu­tanlığına atanmıştır. 14 Haziran 1920’de Konya Mevki Komutanı, 1 Ağus­tos 1920’de Uşak Cephesi Sol Cenah Müfrezesi Komutanı, 1 Ekim 1920’de 12 nci Kolordu Mürettep Tümen (sonra 8 nci Tümen oldu) Ko­mutanı olmuş, 7 Ağustos 1921’de 4 ncü Tümen Komutanlığına atanarak tümeniyle Sakarya Meydan Muharebesi’ne ve Büyük Taarruz’a katılmış­tır. 1921’de Albay, 1922’de General olmuş, harpten sonra da çeşitli tümen ve müstahkem mevki komutanlıklarıyla, askeri mahkeme ve yargıtay üye­liklerinde bulunan Tümgeneral Sabri Erçetin 19 Aralık 1933’te emekli ol­muş ve 1956 yılında ölmüştür. Katıldığı Harpler : 1912 — 1913 Balkan Harbi, 1914 — 1918 Birinci Dünya Harbinde çeşitli kıta komutanlıklarında, 1919— 1922 İstiklâl Harbinde Tümen Komutanlıklarında bulunmuştur. Nişan ve Madalyaları : Harp ve Gümüş Muharebe Liyakat Madalyaları, Alman Demir Salip Nişanlan Avusturya-Macaristan Üçüncü Rütbeden Askeri Liyakat Madalyası, Afgan İstiklâl Nişanı İstiklâl Madalyası ve Takdirname.
 • 7 İNCİ PİYADE TÜMEN KOMUTANI KURMAY ALBAY NACİ (KORGENERAL NACİ İLDENİZ)
  1875 yılında Manastır’da doğdu. 1893’te Harp Okulu’nu bitirdi. 1893-1895’te Alman Harp Akademisi’nde öğrenim gördü. Çeşitli okul ko­mutanlıklarında ve kurmay görevlerinde bulundu. 1895’te Üsteğmen, 1897’de Yüzbaşı, 1902’de Binbaşı, (1907’de Yar­bay, I9o8’de Albay oldu ise de; 1909’da Tasfıyei Rüteb Kanunuyla rütbe­si tekrar Binbaşılığa indirildi) 1914’te Yarbay 1917’de Albay oldu. 1918-1920’de şehzadelerin askerlik öğretmeni ve aynı zamanda Padi­şah Başyaveri idi. 1920-1921’de, Konaklar, Askeri Okullar Müfettişliği yaptı ve 25 Ağus­tos 1921’de Kurtuluş Savaşı’na katılmak üzere Ankara’ya geçti. Bir süre burada da Askeri okullar Müfettişliği yaptıktan sonra 8 Mayıs 1922’de 7 nci Tümen Komutanlığına atanarak Büyük Taarruz’a katıldı ve 1922’de General oldu. 13 Aralık 1922’de tekrar Askeri Okullar Müfettişi oldu. 31 Ekim 1924’te 5 nci Kolordu Komutanlığına atandı. 1927’de Korgeneralli­ğe yükseldi ve 26 Aralık 1927’de Generaller Askeri Mahkemesi Üyeliğine atandı. 24 Ağustos 1928’de isteği ile emekliye ayrılan Korg. Naci İldeniz Cebelibereket ve Seyhan Milletvekilliği yaptı. 1948 yılında öldü. Katıldığı Harpler : 1912 — 1913 Balkan Harbinde, Piyade Atış Okulu Komutanlığında, 1914— 1918 Birinci Dünya Harbinde tümen komutanı yetkisiyle çeşitli eğitim ve öğretim kurul başkanlıklarında bulundu. 1919 — 1922 İstiklâl Harbinde Tümen Komutanlığı yaptı. Nişan ve Madalyaları : İkinci Rütbeden Mecidi Nişanı Gümüş İmtiyaz Madalyası Avusturya-Macaristan Liyakat Madalyası Alman İkinci Rütbeden Kartal ve Kron do Prus Nişanlan İstiklâl Madalyası ve Takdirname Almanca ve Fransızcayı çok iyi biliyordu.
 • 4 NCÜ KOLORDU KOMUTANI KURMAY ALBAY KEMALETTİN SAMİ, (KORGENERAL KEMALETTİN SAMİ GÖKÇEN) (1321-İs. 1)
  1884 yılında Sinop’ta doğmuş, 1905’te Mühendishane-i Berri-i Hümayun’u, 1908’de Harp Akademisi’ni bitirmiş ve Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle 4 ncü Ordu emrine atanmıştır. Çeşitli kurmay görevlerinde bulunan ve Yanya Kolordusu Birinci Şube Müdürüyken kolundan yaralanan Kemalettin Sami Bey (bu nedenle Çolak Kemal olarak anılır.) 1 Mart 1914’de Binbaşı 20 Ekim 1917’de Yarbay olmuş, 27 Ekim 1919’da 10 ncu Kafkas Tümen Komutanlığına atanmıştı. 22 Kasım 1920’de Ankara’ya gelmiş 10 Aralık 1920’de 1 nci Tümen Komutanlığına atanmış, 31 Mart 1921’de Al­baylığa yükselmiş ve 4 Mayıs 1921’de 4 ncü Grup Komutanı, 13 Eylül 1921’de 4 ncü Kolordu Komutanı olmuştur. Büyük Taarruz’daki basanla­rı nedeniyle 31 Ağustos 1922’de Generalliğe yükseltilmiş, 20 Ağustos 1924’de Berlin Büyük Elçiliğine atanmıştır. 30 Ağustos 1926’da Korgene­ral olan Kemalettin Sami Paşa 24 Eylül 1928’de askerlikten emekliye ay­rılmış, 15 Nisan 1934’te ölmüştür. Almanca ve Fransızca biliyordu. Katıldığı Harpler : 1912 — 1913 Balkan Harbinde, 1914 — 1918 Birinci Dünya Harbinde, çeşitli kurmay görevlerinde bulunmuş, 1919 — 1922 İstiklâl Harbinde, Tümen ve Kolordu Komutanlığı yapmıştır. Nişan ve Madalyaları : Dördüncü Rütbeden Osmani Nişanı Gümüş Muharebe Liyakat ve Gümüş Muharrebe İmtiyaz Madalyaları Alman Demir Salip Nişanı Afgan Serdarlık Nişanı İstiklâl Madalyası ve Takdirname
 • 5 NCİ KAFKAS PİYADE TÜMEN KOMUTANI KURMAY YARBAY HALİT (ALBAY HALİT AKMANSU) (1322-Top 2)
  1884 yılında Kastamonu’da doğmuş, 1906’da Mühendishane-i Berri-i Hümayun-u, 1909’da Harp Akademisi’ni bitirmiş ve 5 nci Ordu emrine verilmiştir. 1916’da Binbaşı, 1921’de Yarbay olmuş, çeşitli kurmay görevle­rinde bulunduktan sonra, 1921’de 3 ncü Kafkas Tümen Komutanlığına atanmış ve bu tümenle Sakarya Meydan Muharebesi’ne katılmıştır. 1922-1924 yıllarında 5 nci Kafkas Tümen Komutanlığında bulunmuş ve 1922’de Albay olmuştur. Kasım 1924’te Kastamonu Milletvekilliği görevi­ne devam etmek istediğinden ordu kadrosunda açığa alınmıştır. 16 Ocak 1929’da isteğiyle emekliye ayrılmış 10 Şubat 1953’te ölmüştür. Katıldığı Harpler : 1912 — 1913 Balkan Harbinde, 1914 — 1918 Birinci Dünya Harbinde çeşitli kurmay görevlerinde bu­lunmuştur. 1919 — 1922 İstiklâl Harbinde Tümen Komutanlığı yapmıştır. Nişan ve Madalyaları : Harp, Gümüş İftihar, Kılıçlı Gümüş Liyakat, Gümüş İmtiyaz Madal­yaları Alman İkinci Demir Salip Nişanı İstiklâl Madalyası
 • 11 NCİ PİYADE TÜMEN KOMUTANI KURMAY YARBAY AHMET (KORGENERAL AHMET DERVİŞ) (1322-P. 26)
  1884 yılında Selanik’te doğmuş, 1906’da Harp Okulu’nu, 1909’da Harp Akademisi’ni Mümtaz Yüzbaşı olarak bitirmiş, kurmaylığı Binbaşı iken onanmıştır. Çeşitli kıta ve kurmay görevlerinde bulunmuş Şubat ig2o’de Anadolu’ya geçmiş, 61 nci Tümen Kurmay Başkanlığı, 1 nci Süvari Grup Komutanlığı yapmış, 8 Ağustos 1921’de atandığı 7 nci Tümenle Sakarya Meydan Muharebesi’ne, 22 Ekim 1921 ve 1 Ağustos 1922’de de atandığı n nci Tümenle (Komutanı olarak) Büyük Taarruz’a katılmıştır. 1914’te Binbaşı, 1921’de Yarbay, 1922’de Albaylığa yükselen Ahmet Derviş, 1926’da General ve 1930’da Korgeneral olmuş, 1 nci Kolordu Ko­mutanlığında ve Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığında bulunmuştur. 7 Ocak 1932’de görevde iken ölmüştür. Atatürk, Nutuk’ta “Derviş Paşa, geceleri de yürüyerek, Afşar’da özel­likle Gediz’de Ethem Kuvvetlerinin gerilerine doğru yönelttiği korkunç vu­ruşlarla Ethem, Tevfık ve Reşit kardeşleri bocalattı. Kuvvetlerinin toplan­masına zaman bırakmadı” demektedir. Katıldığı Harpler : — 1912 Osmanlı-İtalyan Harbinde, — 1913 Balkan Harbinde 1914— 1918 Birinci Dünya Harbinde çeşitli kıta ve kurmay görevle­rinde bulunmuş, 1919 — 1922 İstiklâl Harbinde Tümen Komutanlığı yapmıştır. Nişan ve Madalyaları : Gümüş İftihar Madalyası Harp Madalyası Afgan İstiklâl Nişanı İstiklâl Madalyası ve Takdirname Almanca ve Fransızca biliyordu.
 • 12 NCİ PİYADE TÜMEN KOMUTANI PİYADE ALBAY OSMAN NURİ (TÜMGENERAL OSMAN NURİ KOPTAGEL)
  1874 yılında Erzincan’da doğmuş, 1895’te Harp Okulu’nu bitirmiş çe­şitli birlik komutanlıklarında ve askeri okullarda öğretmenliklerde bulun­muş, Ekim 1916’da 7 nci Tümen Komutanlığına atanmıştır. 1898’de Üsteğmen, 1902’de Yüzbaşı, 1912’de Binbaşı, 1915’de Yarbay olmuş, 3 Haziran 1917’de 43 ncü Tümen Komutanlığına, 12 Ekim 1917’de 27 nci Tümen Komutanlığına atanmış 18 Ekim 1919’da 12 nci Tümen Komutanı olarak Kars’ın Ermenilerden kurtarılmasında büyük rol oynamıştır. 1920’de Albaylığa yükseltilmiş, 1921’de Tümeniyle Batı Cep­hesi emrine girmiştir. Büyük Taarruzdaki başarıları nedeniyle 1922’de Tümgeneral olmuş 23 Şubat 1923’den itibaren çeşitli askeri mahkemeler­de üyelik ve başkanlık yapmıştır. 8 Mayıs 1934’de emekliye ayrılmış Ka­sım 1942’de Ankara’da ölmüştür. Katıldığı Harpler : 1912— 1913 Balkan Harbinde Tabur Komutanlığı, 1914 — 1918 Birinci Dünya Harbinde Tümen Komutanlığı, 1919— 1922 İstiklâl Harbinde yine Tümen Komutanlığı yapmıştır. Nişan ve Madalyaları : Dördüncü Rütbeden Mecidi Nişanı Gümüş Liyakat ve Gümüş İmtiyaz Madalyaları Alman Demir Salip Nişanı İstiklâl Madalyası Fransızca bilirdi.
 • 6 NCI PİYADE TÜMEN KOMUTANI PİYADE YARBAY NAZMİ (KORGENERAL NAZMİ SOLOK) (1314-P. 44)
  1876 yılında Balıkesir’de doğmuş, 1899’da Harp Okulu’nu bitirerek çeşitli kıta ve karargahlarda görev yapmıştır. 2 Haziran 1920’de Anado­lu’ya geçerek 56 ncı Tümen Komutanlığına atanmış, 1 Temmuz 1920’de 57 nci Tümen Komutanı ve Denizli Mutasarrıfı, 7 Aralık 1920’de 1 nci Süvari Tümen Komutanı ve Konya Vali Vekili olmuştur, 19 Şubat 1921’de atandığı 2 nci Süvari Tümeniyle İkinci İnönü Mu-harebesi’ne, 15 Haziran 1921’de atandığı 6 ncı Tümen ile Kütahya-Eskîşe-hir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz’a katılmıştır. 1903’te Üsteğmenliğe, 1907’de Yüzbaşılığa, 1915’te Binbaşılığa, 1916’da Yarbaylığa, 1921’de Albaylığa yükselen Nazmi Solok 1924’te Ge­neral, 1930’da Korgeneral olmuş 1, 4, 5 ve 7 nci Kolordu Komutanlıkla­rında bulunmuştur. Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı iken 3 Ekim 1939’da emekli olmuş ve 1956 yılında İstanbul’da ölmüştür. Katıldığı Harpler : 1912 — 1913 Balkan Harbinde 1914— 1918 Birinci Dünya Harbinde çeşitli kıta ve karargahlarda bu­lunmuş, 1919 — 1922 İstiklâl Harbinde Tümen Komutanlığı yapmıştır. Nişan ve Madalyaları : Beşinci Rütbeden Mecidi Nişanı Harp Madalyası Gümüş Liyakat ve İmtiyaz Madalyaları Alman Demir Salip Nişanı Afgan İstiklâl Nişanı İstiklâl Madalyası ve Takdirname
 • 8 NCİ PİYADE TÜMEN KOMUTANI PİYADE ALBAY KAZIM (TÜMGENERAL KÂZIM SEVÜKTEKÎN) (1311-b-P. 5)
  1877 yılında İstanbul’da doğmuş, 1895’te Harp Okulu’nu bitirmiş, çe­şitli birlik komutanlıklarında bulunduktan sonra 1916’da 13 ncü Tümen Komutanlığına atanmıştır. 1896’da Üsteğmen, 1898’de Yüzbaşı, 1906’da Binbaşı, 1914’de Yar­bay, 1918’de Albay olmuş, n nci Tümen Komutanlığı ve 20 nci Kolordu Komutan vekilliklerinde bulunduktan sonra 30 Haziran 1921’de Anado­lu’ya geçmiş, Sivrihisar ve Havalisi Komutanlığı yapmıştır. 2 Ağustos 1921’de 8 nci Tümen, 1923’te 5 nci Kafkas Tümen Komutanlıklarına atanmıştır. 1922’de Tümgeneral olan Kâzım Sevüktekin 27 Aralık 1927’de isteği ile emekli olmuş ve 1949 yılında ölmüştür. Katıldığı Harpler : 1897 Osmanlı-Yunan Harbinde Takım ve Bölük Komutanlığı, 1912 – 1913 Balkan Harbinde Tabur Komutanlığı 1914 – 1918 Birinci Dünya Harbinde Alay ve Tümen Komutanlığı, 1919 – 1922 İstiklâl Harbinde Tümen Komutanlığı yapmıştır. Nişan ve Madalyaları : Yunan Muharebe ve Gümüş İmtiyaz Madalyaları Gümüş ve Altın Muharebe Liyakat Madalyaları Kızılay Madalyası Alman Birinci ve İkinci Demir Salip Nişanları İstiklâl Madalyası ve Takdirname Diyarbakır ve Mardin Milletvekilliği yapan Tümgeneral Kâzım Sevüktekin Almanca ve Fransızca biliyordu.
 • 14 NCÜ PİYADE TÜMEN KOMUTANI PİYADE YARBAY ETHEM NECDET (ÇALLI) (ALBAY ETHEM NECDET (ÇALLI) KARABUDAK) (1317-P. 31)
  1882 yılında Aydın-Çal’da doğmuş, 1902’de Harp Okulu’nu, 1905’te Mümtaz Yüzbaşı olarak Harp Akademisi’ni bitirmiş, birlik komutanlıkla­rında ve askeri lise matematik öğretmenliklerinde bulunmuş, 18 Kasım 1919’da Milli Mücadele’ye katılmak üzere İnebolu’ya gelmiş önce Güney sonra Batı Cephesinde görevlendirilmiştir. 1903’te Üsteğmen, 1905’te Yüzbaşı, 1915’te Binbaşı, 1921’de Yarbay olmuş, 1922’de 14 ncü Tümen Komutanı olarak Büyük Taarruz ve Takıp Harekâtına katılmış ve Albaylığa yükselmiştir. Daha sonra, bazı nedenlerle hakkında kanuni kavuşturma yapılarak açığa çıkarılmış, 28 Ocak 1925’te emekli edilmiş ve 13 Temmuz 1946’da ölmüştür. Katıldığı Harpler : 1912 — 1913 Balkan Harbinde, öğretmenlikte, 1914 — 1918 Birinci Dünya Harbinde Bölük, Tabur, Alay Komutanlıklarında, 1919 — 1922 İstiklâl Harbinde Tümen Komutanlığında bulunmuştur. Nişan ve Madalyaları : Harp ve Gümüş Liyakat Madalyaları, İstiklâl Madalyası.
 • 3 NCÜ SÜVARİ TÜMEN KOMUTANI PİYADE BİNBAŞI İBRAHİM (ALBAY İBRAHİM ÇOLAK)
  (1316-P. 157) 1881 yılında Bursa’da doğmuş, 1901’de Harp Okulu’nu bitirmiş, çe­şitli birlik komutanlıklarında bulunmuştur. Balkan Harbinde sağ elinden yara alarak çolak kalmış ve 1917 yılında isteğiyle emekli olarak, ticaretle uğraşmıştır. 1920’de kendi arzusuyla Milli Mücadele’yc katılmış, 2 nci Kuvveyi Seyyare adı verilen bir süvari müfrezesi kurarak, bununla Bolu, Düzce ve Yozgat ayaklanmalarının bastırılmasında önemli başarılar kazanmış, 1904’te Üsteğmen, 1908’de Yüzbaşı, 1916’da Binbaşı, 1921’de Yarbay ol­muştur., 1921 başında emrindeki müfreze, 3 ncü Süvari Tümeni adını alarak Batı Cephesi Komutanlığı emrine verildi, kendisi de bu Tümen’in Komu­tanlığına atanarak birliğiyle 1 nci, 2 nci İnönü ve Sakarya Muharebeleri ile Büyük Taarruz’a katıldı. 1922’de Albay oldu. 14 Aralık 1922’de Tüme­ninin lağv edilmesi üzerine, tekrar(isteğiyle) emekliye ayrıldı. Üç dönem Bursa Milletvekilliği yapan Albay İbrahim Çolak 1944’te ölmüştür. Katıldığı Harpler : 1912 — 1913 Balkan Harbinde, 1914 — 1918 Birinci Dünya Harbinde Bölük ve Müfreze Komutanlığı, 1919 — 1922 İstiklal Harbinde Tümen Komutanlığı yapmıştır. Nişan ve Madalyaları : Beşinci ve Dördüncü Rütbelerden Mecidi Nişanları, Harp Madalyası, İstiklâl Madalyası.
 • 2 NCİ ORDU KOMUTANI TÜMGENERAL YAKUP ŞEVKİ (ORGENERAL YAKUP ŞEVKİ SUBAŞI) (1312-P. 5)
  1896’da Harp Okulu’nu, 17 Ocak 1900’de Harp Akademisi’ni bitir­miş, Kurmay Yüzbaşı olarak orduya katılmıştır. 3 Mayıs 1907’de Binbaşı, 26 Nisan 1912’de Yarbay, 29 Kasım 1914’de Albay olmuş, çeşitli kıta, karargahlarla, Erzincan ve İstanbul Harp Okulları Ders Nazırlığı ve Tabiye Öğretmenliklerinde bulunduktan sonra, Karadeniz Bağazı Müstahkem Mevki Komutanlığı, 19 ncu Tümen Komutanlığı ve Galiçya’da 15 nci Kolordu Komutanlığı yapmış, 5 Ekim 1916’da Tümgeneralliğe yükselmiştir. 10 Ağustos I9i7’de 2 nci Kafkas Kolordusu Komutanlığına, 8 Haziran 1918’de de 9 ncu Ordu Komutanlı­ğına atanmıştır. 16 Mart 1920’de Yüksek Askeri Şura Üyesi iken İngilizler tarafından tutuklanarak Malta’ya sürülmüş, dönüşünde Anadolu’ya geç­miş ve 18 Kasım 1921’de 2 nci Ordu Komutanlığına atanmıştır. Sert mizaçlı, çok dürüst ve üstün karakterli bir komutan olan Yakup Şevki Paşa, geniş askeri bilgisi ve yetenekleriyle birliklerini kısa sürede Büyük Taarruz’a hazırlamış, Afyonkarahisar-Dumlupınar Meydan Muha­rebesinde ve Takip Harekâtında Ordusunu fedakârlık örnekleri vererek sevk ve idare etmiştir. 31 Ağustos 1922’de Korgeneralliğe yükseltilmiş, gözlerinden rahatsız olmasına karşın, Yüksek Askeri Şura Üyeliğine atandığı 20 Nisan 1924 ta­rihine kadar Ordusunun başında kalmıştır (2 Aralık 1922’de Atatürk, ken­disini gözlerinden ameliyat edilmek üzere Viyana’ya göndermişti. Dönüşte kendisine verilen ödeneğin yarısından fazlasını “Bu parada saçı bitmemiş yetimlerin hakkı var” diyerek iade etmiştir). 30 Ağustos 1926’da Orgeneral olmuş ve 20 Aralık 1939’da görevde iken ölmüştür. Katıldığı Harpler : 1912— 1913 Balkan Harbi, Lüleburgaz ve Çatalca Muharebelerinde, 2 nci Kolordu’da vb. birliklerde kurmay görevlerinde, 1914— 1918 Birinci Dünya Harbinde, 1915’de Çanakkale’de Tümen ve Kolordu Komutanlıklarında, 1915-1916 yıllarında Ga­liçya’da 15 nci Kolordu Komutanı, 1917-1918 yıllarında Ermenilere karşı girişilen harekâtta Erzurum, Kars, Gümrü Muharebelerinde Kafkas Kolordusu ve Ordu K. 1919 — 1922 İstiklâl Harbinde, 2 nci Ordu Komutanı. Nişan ve Madalyaları : Beşinci Rütbeden Mecidi Nişanı (11 Şubat 1901), Üçüncü Rütbeden Osmani Nişanı (18 Temmuz 1914) Gümüş Muharebe İmtiyaz ve Muharebe Altın Liyakat Madalyası (1916) Alman, İkinci Sınıf Demir Salip Nişanı, Harp Madalyası Avusturya-Macaristan, İkinci Sınıf Muharebe Liyakat Madalyası İkinci Rütbeden Mecidi Nişanı (23 Eylül 1917) de Kılıçlıya çevrildi İkinci Rütbeden Kılıçlı Osmani Nişanı (11 Ekim 1917) Muharebe Altın İmtiyaz Madalyası (11 Ekim 1917) Afgan, Serdar-ı Âli Nişanı (27 Mart 1923) İstiklâl Madalyası ve Takdirname Barış ve Sefer kıdem zamları.
 • 2 NCİ ORDU KOMUTANLIĞI KURMAY BAŞKANI KURMAY YARBAY HÜSEYİN HÜSNÜ (TÜMGENERAL HÜSEYİN HÜSNÜ EMİR ERKİLET) (1320-P. 5)
  1904’de Harp Okulu’nu 1907’de Harp Akademisi’ni bitirmiş Kurmay Yzb. olarak orduya katılmıştır. 1915’de Bnb. 1917 Yb. olmuş çeşitli kurmay görevlerinde bulunduk­tan sonra 1918-1919’da 4, 8, 9 ncu Ordu Kurmay Başkanlıkları ve 46 ncı Tümen Komutanlığı yapmış, 15 Eylül 1921 ‘de İstiklâl Harbi’ne katılmak üzere Anadolu’ya geçmiştir. Önce 7 nci Tümen Komutanlığına atanmış 19 Kasım 1921-8 Kasım 1922 tarihleri arasında 2 nci Ordu Kurmay Baş­kanlığı yapmıştır. Büyük Taarruz’dan sonra Birinci Tümen Komutanlığı­na atanmış ve rütbesi Albaylığa yükseltilmiştir. 1924-1926 yılları arasında Genelkurmay Harekat Dairesi Başkanlığı yapmış, 1926 yılında Tümgene­ral olmuş ve 7 nci Tümen, İzmir Müstahkem Mevki Komutanlıklarında bulunduktan sonra 1932 yılında emekliye ayrılmıştır. Katıldığı Savaşlar : 1912 — 1913 Balkan Harbi, Şark Ordusu Harekat Şubesinde Kurmay görevinde, 1914 — 1918 Birinci Dünya Harbi, Kolordu Kurmay Başkanı 1919 — 1922 İstiklâl Harbi, İkinci Ordu Kurmay Başkanı Nişan ve Madalyaları : Üçüncü ve Dördüncü Rütbeden Mecidi Nişanları Dördüncü Rütbeden Osmani Nişanı ve Harp Madalyası Gümüş Liyakat ve Gümüş İmtiyaz Madalyaları Alman Birinci ve İkinci Demir Salip Nişanları Avusturya-Macaristan Demir Taç Nişanı İstiklâl Madalyası ve Takdirname Yazdığı Eserler : Yıldırım, Büyük Harpte Tank Muharebeleri, Seferi Karargâhlarda Kurmay Görevleri, adlı kitaplarıyla bir çok çeviri tefrika ve makaleleri var­dır. Almanca ve Fransızca biliyordu.
 • 3 NCÜ KOLORDU KOMUTANI KURMAY ALBAY ŞÜKRÜ NAİLİ (KORGENERAL ŞÜKRÜ NAİLİ GÖKBERK) (1314-P. 13)
  1876 yılında Selanik’te doğmuş Ocak 1899’da Harp Okulu’nu, 9 Ocak 1902’de Harp Akademisi’ni bitirerek Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle 3 ncü Ordu emrine atanmıştı. Çeşitli kıta ve kurmay görevlerinde bulunan Şükrü Naili Gökberk, igo7’de Binbaşı, 1915’de Yarbay 1918’de Albay ol­muştur. 7 Ekim 1915’de 50 nci Tümen, 8 Haziran 1918’de 49 ncu Tümen Komutanlığına atanmış ve 25 Nisan 1921’de Anadolu’ya geçmiş­tir. 15 nci Tümen Komutanı olarak Sakarya Meydan Muharebesi’ne katıl­mış, Ankara Komutanlığı, Adana ve Mersin Bölge Komutanlıklarında bu­lunmuştur. Temmuz 1922’de 3 ncü Kolordu Komutanlığına atanarak Büyük Taarruz’a katılmış ve 31 Ağustos 1922’de General olmuştur. 6 Ekim 1923’de Kolordusuyla İstanbul’a girmiş, 1926’da Korgeneral olmuş, 8 Ekim 1934’de 3 ncü Kolordu Komutanı iken emekliye ayrılmıştır. 26 Ekim 1936’da da ölmüştür. Almanca, Fransızca ve İngilizce biliyordu. Atatürk’ün, seçkin olarak nitelendirdiği komutanlardandır. Katıldığı Harpler : 1912 — 1913 Balkan Harbinde, çeşitli kıta ve kurmay görevlerinde bu­lunmuş, 1914 — 1918 Birinci Dünya Harbinde Tümen Komutanlığı yapmış, 1919 — 1922 İstiklal Harbinde, Tümen ve Kolordu Komutanlıklarında bulunmuştur. Nişan ve Madalyaları : Beşinci Rütbeden Mecidi ve Dördüncü Rütbeden Osmani Nişanı Harp Madalyası Gümüş Muharebe İmtiyaz Madalyası Alman Demir Salip Nişanı Sen Aleksandır Nişanı İstiklâl Madalyası ve Takdirname.
 • 1 NCİ PİYADE TÜMEN KOMUTANI KURMAY YARBAY ABDURRAHMAN NAFİZ (ORGENERAL ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN) (1319-P. 5)
  1882 yılında Bodrum’da doğmuş, 1903’de Harp Okulu’nu, 1906’da Harp Akademisi’ni Mümtaz Yüzbaşı olarak bitirmiştir. Çeşitli kıta ve kurmay görevlerinde bulunmuş, Aralık 1913’te Binbaşı olmuş, 1915’te Kurmaylığı onanmış, ve 1 Eylül 1917’de Yarbay olmuştur. Nisan-Eylül 1919 tarihleri arasında İtalyanların elinde tutsak kalmıştır. 2 Mart 1921’de Milli Mücadele’ye katılmak üzere Ankara’ya geldi. Bir süre Batı Cephesi Komutanlığı emrinde kaldıktan sonra 4 Mayıs 1921’de 1 nci Tümen Komutanlığına atandı. 12 Eylül 1931’de Albay oldu. 8 Ekim 1922’de Trakya Komutanlığı Kurmay Başkanlığına, 23 Eylül 1923’te 2 nci Ordu Kurmay Başkanlığına atandı. 30 Ağustos 1926’da Tümgeneral, 30 Ağustos 1930’da Korgeneral, 30 Ağustos 1940’da Orgene­ral oldu. 6 ve 9 ncu Kolordu Komutanlıklarında, 2 nci Ordu Müfettişli­ğinde bulundu. 19 Haziran 1949’da Genelkurmay Başkanı oldu. 6 Tem­muz 1950’de emekliye ayrıldı. 6 Şubat 1966’da öldü. Katıldığı Harpler : 1911 — 1912 Osmanlı İtalyan Harbinde, 1912 — 1913 Balkan Harbinde, 1914 — 1918 Birinci Dünya Harbinde çeşitli kıta ve kurmay görevle­rinde bulundu. 1919 — 1922 İstiklâl Harbinde Tümen Komutanlığı yaptı. Nişan ve Madalyaları : Harp Madalyası, Gümüş Muharebe Liyakat Madalyası, Avusturya-Macaristan Harp Madalyası, İstiklâl Madalyası. Yazdığı Eserler : Manga, Takım ve Bölüğün Muharebe İçin Yetiştirilmesi 1912— 1913 Balkan Savaşında İşkodra Müdafaası, Büyük Harpte Kuzey Afrika’da Türkler İstiklâl Harbinde 1 nci Piyade Tümeni
 • 41 NCİ PİYADE TÜMEN KOMUTANI KURMAY ALBAY ALÂATTİN (TÜMGENERAL ALÂADDİN KOV AL) (1319-P. 8)
  1882 yılında İstanbul’da doğmuş, 1903’te Harp Okulu’nu, 1906’da Harp Akademisi’ni bitirmiş çeşitli kurmay görevlerinde bulunduktan sonra 1916’da 55 nci Tümen Komutan Vekilliğine, 1918’de bu Tümenin komu­tanlığına atanmıştır. 1914’te Binbaşı, 1916’da Yarbay olmuş, 25 Temmuz 1920’de Trak­ya’nın boşaltılması sırasında, bağlı bulunduğu 1 nci Kolordunun diğer birlikleriyle beraber 55 nci Tümenle Bulgaristan’a sığınmıştır. 5 Şubat 1921’de Antakya’dan Anadolu’ya çıkmış ve Elcezire Cephesi Kurmay Başkanlığına atanmıştır. Nisan 1922’de 41 nci Tümen Komutanlığına getirilmiş ve tümeniyle Büyük Taarruz ve Takip Harekâtı’na katılarak Albay olmuştur. 19 Eylül 1923’te 1 nci Ordu Kurmay Başkanlığına, 23 Aralık 1926’da 1 nci Tümen Komutanlığına atanmış ve bu görevde iken Generalliğe yükseltilmiş, 8 Ağustos 1930’da 2 Nolu Askeri Mahkeme Üyesi iken ölmüştür. Katıldığı Harpler : — 1912 Osmanlı — İtalyan Harbinde ve, — 1913 Balkan Harbinde kurmay görevlerinde bulunmuştur. 1914 — 1918 Birinci Dünya Harbinde Tümen ve Kolordu Kur.Bşk.lığı ve Tümen Komutanlığı, 1919 — 1922 İstiklâl Harbinde de Elcezire Cephesi Kurmay Başkanlığı ve Tümen Komutanlığı yapmıştır. Nişan ve Madalyaları : Dördüncü Rütbeden Mecidi Nişanı ve Harp Madalyası Gümüş Liyakat ve Gümüş İmtiyaz Madalyaları İstiklâl Madalyası ve Takdirname Fransızca biliyordu.
 • 61 NCİ PİYADE TÜMEN KOMUTANI KURMAY YARBAY SALİH (ORGENERAL SALİH OMURTAK)
  (1323-P. 1) 1889 yılında İstanbul’da doğmuş, 1907^ Harp Okulu’nu, 1910’da Harp Akademisi’ni bitirmiş, çeşitli kıta ve kurmay görevlerinde bulunmuş­tur. Harbiye Nezareti Baş Yaveri iken 1 Ocak 1920’de göreve Ankara’ya gelmiş ve geri dönmeyip Milli Ordu’ya katılmıştır. Önce Heyeti Temsili-yenin askeri işlerinde çalışmış, 23 Nisan 1920’den sonra Gnkur. Harekât Şubesi Müdürlüğü ve II nci Başkan Vekilliği yapmıştır. 2 Ekim 1921 -12 Ekim 1924’te 61 nci Tümen Komutanlığı yapmış ve tümeniyle Büyük Ta­arruz ve Takip Harekâtı’na katılmıştır. 14 Aralık 1916’da Binbaşı, 1 Eylül 1921’de Yarbay, 31 Ağustos 1922’de Albay olmuş, 8 nci Kolordu Komutanıyken 30 Ağustos 1926’da rütbesi Generalliğe yükseltilmiştir. Erzurum’da 9 ncu Kolordu Komutanı bulunduğu sırada 30 Ağustos 1930’da Korgeneral olmuş, 3 ncü Kolordu Komutanlığının sonunda 30 Ağustos 1940’ta Orgeneral olan Salih Omurtak Yüksek Askeri Şura Üyeliği, Gnkur. II nci Başkanlığı, i nci Ordu Müfettişliği yapmış i Ağustos 1946’da Genelkurmay Başkanlığına atanmış­tır. 6 Temmuz 1950’de isteğiyle emekli olmuş, 23 Haziran 1954’te ölmüştür. Katıldığı Harpler : 1911 — 1912 Osmanlı-İtalyan Harbi, 1914 — 1918 Birinci Dünya Harbinde çeşitli kıta ve kurmay görevle­rinde bulunmuş, 1919 — 1922 İstiklâl Harbinde Tümen Komutanlığı yapmıştır. Nişan ve Madalyaları : Beşinci Rütbeden Mecidi Nişanı Harp Madalyası Gümüş Muharebe Liyakat Madalyası Alman İkinci Demir Salip Nişanı Avusturya-Macaristan Üçüncü Rütbeden Muharebe Liyakat Madalyası İstiklâl Madalyası Almanca, Fransızca biliyordu.
 • 6 NCİ KOLORDU KOMUTANI KURMAY ALBAY KÂZIM (KORGENERAL KÂZIM İNANÇ)
  1880 Yılında Diyarbakır’da doğan Kâzım İnanç, 1900’da Harp Oku-lu’nu, 1902’de Harp Akademisi’ni bitirerek Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle 5 nci Ordu emrine atanmış, çeşitli kıta ve kurmay görevlerinde bulunmuş­tur. 1909’da Binbaşı, Mart 1915’te Yarbay, Aralık 1915’te Albay, 1 Mart I9i8’de General olan Kâzım İnanç, 26 Haziran 1920’de İstiklâl Savaşı’na katılmak üzere Ankara’ya gelmiş, bir süre Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı ve Başkomutanlık Kalem Başkanlığı yaptıktan sonra, 21 Mart 1922’de 6 nci Kolordu Komutanı olarak Büyük Taarruz’a katılmıştır. 4 Ekim 1924’te Korgeneral olmuş, 7 Ekim 1924’te 9 ncu Kor. Komutanlığı­na, 31 Ekim 1924’te 3 ncü Ordu Komutanlığına atanmıştır. 20 Haziran 1925’te özür bildirerek istifa etmiştir. 22 Ağustos 1926-1928 tarihleri ara­sında Samsun Valiliğinde bulunmuş, 21 Aralık 1928’de emekli olmuştur. Katıldığı Harpler : — 1912 Osmanlı — İtalyan Harbinde, — 1913 Balkan Harbinde, 1914— 1918 Birinci Dünya Harbinde çeşitli kurmay görevlerinde bu­lunmuştur. 1919 — 1922 İstiklal Harbinde, Kolordu Komutanlığı yapmıştır. Nişan ve Madalyaları : Üçüncü ve İkinci Rütbeden Kılıçlı Osmani ve İkinci Rütbeden Kılıçlı Mecidi Nişanları, Gümüş İmtiyaz Madalyası, Altın Liyakat Madalyası, Romen, Kron dö Romani Nişanı Komandör Rütbesi, Alman İkinci ve Birinci Demir Salip, İkinci Kılıçlı Kartal Nişanları, Avusturya — Macaristan Şövalye Rütbesinden Leopolt Nişanı, Saksonya Dukalığı Şeref Salibi, İstiklâl Madalyası ve Takdirname.
 • 16 NCI PİYADE TÜMEN KOMUTANI KURMAY ALBAY AŞİR (TÜMGENERAL AŞİR ATLI) (I319-P. 23)
  1881’de Kilis’te doğmuş, 1903’te Harp Okulu’nu, 1906’da Harp Aka-demisi’ni Mümtaz Yüzbaşı olarak bitirmiş 1911’de Kurmaylığı onanmıştır. Çeşitli kıta ve kurmay görevlerinde bulunmuş, Süleymaniye Mutasarrıflığı da yapmıştır. 27 Haziran 1918’de 2 nci Tümen, 14 Aralık 1919’da 23 ncü Tümen, Ağustos 1921’de 16 ncı Tümen Komutanlıklarına atanmıştır. 23 ncü Tümen Komutanlığı sırasında İzmir Doğu Cephesi Kuvvayı Milliye Ko­ mutanlığı, Kasım 1920 Ağustos 1921’de Antalya Valiliği ve Bölge komu­ tanlığı yapmıştır. 1914’de Binbaşı, 1916’da Yarbay, 1921’de Albay olmuş 19 Eylül 1923’ten sonra 2 nci ve 3 ncü Ordu Kurmay Başkanlıklarında bulunmuş ve 1925’te Generalliğe yükselmiştir. 28 Eylül 1931’de isteği üzerine emekliye ayrılan Aşir Atlı 23 Ekim 1957’de ölmüştür. Katıldığı Harpler : 1911 — 1912 Osmanlı-İtalyan Harbi, 1914 — 1918 Birinci Dünya Harbinde çeşitli birlik komutanlıklarında ve kurmay görevlerinde bulunmuş, 1919 — 1922 İstiklâl Harbinde Tümen Komutanlığı yapmıştır. Nişan ve Madalyaları : İkinci Rütbeden Kılıçlı Mecidi Nişanı Harp Madalyası Gümüş liyakat ve İmtiyaz Madalyaları Avusturya-Macaristan Harp Madalyası Alman Demir Salip Nişanı İstiklâl Madalyası ve Takdirname
 • 17 NCt PİYADE TÜMEN KOMUTANI PİYADE ALBAY NURETTİN (TÜMGENERAL NURETTİN ÖZSU)
  (1313-P. 256) 1879 yılında İstanbul’da doğmuş, i8g8’de Harp Okulu’nu bitirmiş ve çeşitli birlik komutanlıklarında bulunmuş Eylül 1917’de 3 ncü Tümen, 1918’de Mürettep Tümen Komutanlıklarına atanmıştı. 14 Ocak 1921’de Anadolu’ya geçmiş ve 7 nci Tümen Komutanlığına atanmıştır. 8 Şubat 1921’de Mürettep Tümen K., 17 Nisan 1921’de 17 nci Tümen Komutanı olmuş 1927 yılına kadar bu görevde kalmıştır. 1901’de Yüzbaşı (üsteğmenliği atlamak suretiyle), 1911’de Binbaşı, 1914’te Yarbay, 1917’de Albay olmuş, 1922’de Generalliğe yükselmiştir. Generaller Mahkemesi Üyeliği, 41 nci Tümen Komutanlığı, Askeri Yargı­tay Üyeliği yapan Nurettin özsu 22 Ocak 1932’de emekli olmuş, 9 Hazi­ran 1937’de ölmüştür. Katıldığı Harpler : — 1912 Osmanlı — İtalyan Harbinde, — 1913 Balkan Harbinde çeşitli birlik komutanlıklarında, 1914 — 1918 Birinci Dünya Harbinde, 1919 — 1922 İstiklâl Harbinde Tümen Komutanlıklarında bulunmuştur. Nişan ve Madalyaları : Gümüş Liyakat ve İmtiyaz Madalyaları Altın Liyakat Madalyası Alman Demir Salip Nişanı Avusturya-Macaristan Harp Madalyası İstiklâl Madalyası ve Takdirname.
 • 5 NCİSÜVARİ KOLORDU KOMUTANI TÜMGENERAL FAHRETTİN (ORGENERAL FAHRETTİN ALTAY)
  (1315-P. 1) 1880 yılında İşkodra’da doğmuş, 1900’de Harp Okulu’nu, 5 Aralık 1902’de Harp Akademisi’ni Kurmay Yüzbaşı olarak bitirmiş ve 4 ncü Or­du emrine verilmiştir. Çeşitli kıta ve kurmay görevlerinde bulunan Fahret­tin Altay, 4 Nisan 1909’da Binbaşı, 29 Kasım 1914’de Yarbay, 14 Aralık 1915’te Albay olmuştur. 25 Şubat 1917’de 6 ncı Tümen, 3 Haziran 1917’de 26 ncı Tümen, 7 Mayıs igi8’de 12 nci Kolordu, 12 Nisan 1919’da 3 ncü Kolordu Komutanlıklarına atanmıştır. İkinci defa atandığı 12 nci Kolordu ile İnönü Muharebelerine, Tem­muz 1921’de atandığı 5 nci süvari Grubu ile Sakarya Meydan Muharebe-si’ne katılmış ve 12 Eylül 1921’de General olmuştur. 13 Eylül 1921’de atandığı 5 nci Kolordu ile Büyük Taarruz’a katılmış, 12 Eylül 1922’de rütbesi Korgeneralliğe yükseltilmiştir. 1924’te 2 nci Ordu, Komutanlığına atanan Fahrettin Paşa 30 Ağustos 1926’da Orgeneral olmuştur. 1934’te 1 nci Ordu Komutanlığına atanmış, 15 Temmuz 1945’te Yüksek Askeri Şura Üyesi iken yaş haddinden emek­liye ayrılmıştır. 26 Ekim 1974’de ölen Fahrettin Altay Fransızca ve Alman­ca biliyordu. Katıldığı Harpler : 1912 — 1913 Balkan Harbinde, çeşitli kıta ve kurmay görevlerinde bulunmuş, 1914 — 1918 Birinci Dünya Harbinde, Tümen ve Kolordu Komutanlığı, 1919 — 1922 İstiklâl Harbinde Kolordu Komutanlığı yapmıştır. Nişan ve Madalyaları : Üçüncü Rütbeden Osmani Nişanı Harp Madalyası, Gümüş İmtiyaz Madalyası, Gümüş ve Altın Liyakat Madalyası, Alman, İkinci ve Birinci Demir Salip Nişanları, Alman, İkinci Rütbeden Kran dö Prus Nişanı, Bavyera Kilisesi Haçı, Avusturya-Macaristan Üçüncü Rütbeden Muharebe Liyakat ve İkinci Rütbeden Harp Alametli Askeri Liyakat Madalaları, İstiklâl Madalyası ve Takdirname.
 • 1 NCİ SÜVARİ TÜMEN KOMUTANI SÜVARİ ALBAY MÜRSEL (TÜMGENERAL MÜRSEL BAKU)
  1881 yılında Erzurum’da doğmuş, 1901 ‘de Harp Okulu’nu 1904’te Harp Akademisi’ni Mümtaz Yüzbaşı olarak bitirmiştir. Çeşitli kıta ve kur­may görevlerinde bulunmuş 20 Ocak 1914’te 11 nci Süvari Tugay Komu­tanı, 7 Ocak 1915’te 2 nci Süvari Tümen Komutanı, 21 Nisan igi6’da 32 nci Piyade Tümen Komutanı, 23 Aralık 1916’da 12 nci Piyade Tümen Komutanı, Temmuz 1918’te 5 nci Kafkas Tümen Komutanı olmuş, 20 Nisan 1919’da İngilizler tarafından tutuklanarak hapsedilmiş ve sonra Malta’ya sürülmüştür. 3 Kasım 1921’de esaretten dönen Mürsel Baku, İstiklâl Savaşı’na ka­tıldı ve Mayıs 1922’de 1 nci Süvari Tümen Komutanı olarak Tümeniyle Büyük Taarruz ve Takip Harekâtı’na katıldı. 1911’de Binbaşı, 1914’te Yarbay, 1918’de Albay oldu. 1922’de de Ge­neralliğe yükseltildi. Daha sonraları, 2 nci Süvari, 23 ncü Piyade Tümen Komutanlığı, 7 nci Kolordu Komutan Vekilliği, Süvari Müfettişliği yaptı. 23 Ağustos 1938’te Askeri Yargıtay Üyeliğinden emekliye ayrıldı ve 2 Şu­bat 1945’te de öldü. Katıldığı Harpler : 1912 — 1913 Balkan Harbinde kıta ve kurmay görevlerinde, 1914 — 1918 Birinci Dünya Harbinde, 1919 -1922 İstiklâl Harbinde Tümen Komutanlıklarında bulundu. Nişan ve Madalyaları : Dördüncü ve Üçüncü Rütbeden Mecidi Nişanları Harp Madalyası, Gümüş Muharebe Liyakat ve İmtiyaz Madalyaları Altın Muharebe Liyakat Madalyası Avusturya Macaristan Leopold Şövalye Nişanı İstiklâl Madalyası ve Takdirname Almanca, İngilizce ve Fransızca biliyordu.
 • 2 NCl SÜVARİ TÜMEN KOMUTANI KURMAY YARBAY AHMET ZEKİ (TÜMGENERAL AHMET ZEKİ SOYDEMİR)
  (1321-P. 15) 1883 yılında Selanik’te doğmuş, 1905’te Harp Okulu’nu, 1908’de Mümtaz Yüzbaşı olarak Harp Akademisi’ni bitirmiş (1915’te kurmaylığı onanmıştır), çeşitli birlik komutanlıklarında ve kurmay görevlerinde bulun­muş, 1919’da 7 nci Atlı Piyade Tümen Komutan Vekilliğine atanmış ve bir süre de Güney Cephesi Komutanlığı Kurmay Başkanlığı yapmıştır. 1915’te Binbaşı olmuş, Mart — 17 Eylül 1921’de 6 ncı Tümen Ko­mutanı, sonra Mürettep Tümen Komutanı olarak Sakarya Meydan Mu­harebesine katılmış ve Yarbay olmuştur. 17 Eylül 1921-1924’te 2 nci Süvari Tümen Komutanı olarak Büyük Taarruz ve Takip Harekâtı’na katılmış, 1922’de Albaylığa yükseltilmiştir. 1924’te Jandarma Genel Komutanı (1927’de General olmuş), 1930’da 15 nci Tümen Komutanı, 1931 ‘de 57 nci Tümen Komutanlığına atanmış, 1 nci Süvari Tümen Komutanlığında ve 1 nci Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanlığında da bulunduktan sonra 17 Aralık 1934’te emekliye ayrılmış ve Erzurum Milletvekili iken 4 Eylül 1954’te ölmüştür. Katıldığı Harpler : 1912 — 1913 Balkan Harbinde Makinalı Tüfek Bölük Komutanlığında ve Kurmay görevlerinde bulunmuş, 1914 — 1918 Birinci Dünya Harbinde Tabur ve Alay Komutanlığı, Tümen ve Kolordu Kurmay Başkanlığı, 1919 — 1922 İstiklâl Harbinde Piyade ve Süvari Tümen Komutanlığı, Cephe Kurmay Başkanlığı yapmıştır. Nişan ve Madalyaları : Dördüncü Rütbeden Osmani Nişanı Harp Madalyası Gümüş Muharebe Liyakat Madalyası İstiklâl Madalyası ve Takdirname.
 • 14 NCÜ SÜVARİ TÜMEN KOMUTANI SÜVARİ YARBAY SUPHİ (TÜMGENERAL MEHMET SUPHİ KULA)
  (1316-Sv. 57) 1881 yılında Manastır’da doğmuş, 1901’de Harp Okulu’nu bitirmiş, çeşitli süvari birlik komutanlıklarında bulunduktan sonra Mart 1920’de Anadolu’ya geçmiş ve Eskişehir Süvari Birlikleri Komutanlığına atanmıştır. 1909’da Üsteğmen, 1911’de Yüzbaşı, 1916’da Binbaşı, 1921 ‘de Yarbay olmuş, süvari alay ve tugay komutanı olarak görev yapmış, Şubat 1921’de Merkez Ordusu emrindeki Süvari Tümeni (6 ncı Süvari Tümeni) Komu­tanlığına atanmış, daha sonra 14 ncü Süvari Tümen Komutanlığına getiri­lerek, tümeniyle Büyük Taarruz ve Takip Harekatı’na katılmıştır. 1922’de Albay 1927’de General olan Suphi Kula, 1931 yılında emekliye ayrılmış, 19 Ekim 1948’de ölmüştür. Katıldığı Harpler : 1912 — 1913 Balkan Harbinde ve 1914 — 1918 Birinci Dünya Harbinde Süvari Bölük Komutanlığı 1919— 1922 İstiklâl Harbinde Süvari Alay, Tugay ve Tümen Komu­tanlığı yapmıştır. Nişan ve Madalyaları : Beşinci ve Dördüncü Rütbelerden Mecidi Nişanları Dördüncü Rütbeden Osmani Nişanı, Harp Madalyası Gümüş Liyakat Madalyası İstiklâl Madalyası ve Takdirname
 • KOCAELİ GRUP KOMUTANI PİYADE ALBAY HALİT (TÜMGENERAL HALİT KARSIALAN) (1319-P. 257)
  1883 yılında İstanbul’da doğan Halit Karsıalan, 1903’de Harp Okulu­nu bitirmiş, 3 ncü Ordu 1 nci Alay Takım Komutanlığına atanmıştır. Çe­şitli kıta komutanlıklarında bulunduktan sonra, 1917-1919’da Batı Dersim Mıntıka Komutanlığına, Erzurum Harekâtında Sağ Cenah Müfreze Ko­mutanlığına, 3 ncü Kafkas Tümen Komutanlığına atanmıştır. 1908’de Üsteğmen, 1911’de Yüzbaşı, 1915’te Binbaşı, 1916’da Yarbay olmuştur. 27 Kasım 1919’da 9 ncu Kafkas Tümen Komutanlığına atanmış, Trabzon ve yöresinde millî örgütü kurmuştur. Bayburt’un Hart köyünde ayaklanan sahte Mehdi (Şeyh Eşref) hareketini bastırmış ve Atatürk, kendisini şu tel­grafla kutlamıştır “Hart olayında siz kardeşimin elde ettiği başarıyı kutlar ve milletvekillerinin Ankara’ya gelmeleri yolundaki çalışmalarınıza te­şekkür ederim”. 6 Aralık 1919’da Kars’ın alınmasında önemli rol oynamış 1920 yılında Albay olmuştur. 21 Ocak 1921 ‘de Tümen Komutanı yetkisiyle Kocaeli Grup Komutanı, 4 Mayıs 1921’de 12 nci Grup Komutanı, 13 Eylül 1921’de Kolordu Komutanı yetkisiyle Kocaeli Grup Komutanı olmuş, 1922’de Generalliğe yükselmiştir. Kars Milletvekili iken 14 Şubat 1925’te B.M.M’de tabanca ile vurularak öldürüldü. Katıldığı Harpler : 1912 — 1913 Balkan Harbinde, 1914 — 1918 Birinci Dünya Harbinde çeşitli birlik komutanlıklarında 1919 — 1922 İstiklâl Harbinde, Tümen ve Kolordu yetkisindeki birlik komutanlıklarında bulunmuştur. Nişan ve Madalyaları : İkinci Rütbeden Mecidî Nişanı, Gümüş ve Altın Liyakat Madalyaları Avusturya-Macaristan Muharebe Liyakat Madalyası, Alman İkinci Demir Salip Nişanı İstiklâl Madalyası.
 • 18 NCİ PİYADE TÜMEN KOMUTANI KURMAY YARBAY (ALBAY MEHMET HULUSİ CONK)
  1881 yılında İzmir’de doğmuş, 1902’de Harp Okulu’nu, 1905’te Mümtaz Yüzbaşı olarak Harp Akademisi’ni bitirmiş (kurmaylığı 1911’de onanmış) çeşitli birlik ve kurmay görevlerinde bulunduktan sonra 1917-1919 yılları arasında 60 ncı ve 61 nci Tümen Komutanlıklarına atanmıştır. 1913’te Binbaşı, 1918’de Yarbay olmuş, 1919’da 20 nci Kolordu Kur­may Başkanlığına, 1920’de Milli Savunma Bakanlığı Harbiye Dairesi Baş­kanlığına, 1921’de 24 ncü Tümen Komutanlığına atanmış, bu tümenle İkinci İnönü ve Kütahya-Eskişehir Muharebelerine katılmıştır. Mart 1922’de 18 nci Tümen Komutanlığına getirilmiş, bu tümenle de Büyük Taarruz’a katılmıştır. Zaferden sonra Albaylığa yükselmiştir. 3 Ocak 1923’te sağlık durumu nedeniyle isteği ile emekliye ayrılmış, 10 Ocak 1950’de ölmüştür. Katıldığı Harpler : 1912 — 1913 Balkan Harbinde Gümülcüne Redif Tümeni Kurmay Başkanı iken Bulgarlara esir düşmüş, barıştan sonra esa­retten dönmüştür. 1914 — 1918 Birinci Dünya Harbinde, alay komutanlığında ve kolordu kurmay başkanlıklarında, 1919 — 1922 İstiklâl Harbinde tümen komutanlıklarında bulunmuştur, Nişan ve Madalyaları : Gümüş Liyakat ve Gümüş Muharebe İmtiyaz Madalyaları, Alman Demir Salip Nişanı İstiklâl Madalyası.
 • MÜRETTEP SÜVARİ TÜMEN KOMUTANI SÜVARİ ALBAY MEHMET ARİF (ALBAY MEHMET ARİF ÖRGÜÇ)
  (1311-c-Sv. 69) 1876 yılında İstanbul’da doğmuş, 1896’da Harp Okulu’nu bitirmiş, çeşitli süvari birliklerinde bulunduktan sonra 25 Ağustos 1921’de 1 nci Süvari Tümen Komutanlığına atanmıştır. 1900’de Üsteğmen, 1901’de Yüzbaşı, 1910’da Binbaşı, 1914’de Yar­bay, 1921’de Albay olmuş, Nisan 1922’de Mürettep Süvari Tümen Komu­tanlığına atanmıştır. 27 Şubat 1925’te, Şeyh Sait Harekâtında sevk ve idaresi hatalı bulun­muş, 1 nci Süvari Tümen Komutanlığından açığa alınmıştır. 9 Şubat 1926’da emekliye ayrılan Alb. M. Arif Örgüç Nisan 1940’ta İstanbul’da ölmüştür. Katıldığı Harpler : — 1912 Osmanlı — İtalyan Harbinde, — 1913 Balkan Harbinde, 1914 — 1918 Birinci Dünya Harbinde Süvari Alay Komutanlığı, 1919 — 1922 İstiklâl Harbinde Süvari Tümen Komutanlığı yapmıştır. Nişan ve Madalyaları : Beşinci Rütbeden Mecidi Nişanı, Harp Madalyası, Gümüş Liyakat ve Gümüş İmtiyaz Madalyaları İstiklâl Madalyası.
 • BATI ANADOLU MENZİL MÜFETTİŞİ KURMAY ALBAY MEHMET KÂZIM (KORGENERAL MEHMET KÂZIM DİRİK)
  (1315-P. 87) 1881 Yılında Manastır’da doğmuş, 1900’da Harp Okulu’nu, 1912’de Harp Akademisi’ni bitirmiş çeşitli kurmay görevlerinde bulunmuş ve 18 Mayıs 1917’de 43 ncü Tümen Komutanlığına atanmıştır. 1913’te Binbaşı, 1915’te Yarbay, 1916’da Albay olmuş 7, 49, 56 ncı Tümen Komutanlıklarında bulunduktan sonra 8 Haziran 1918’de Batum (Doğu Ordular Grubu) Başmenzil Müfettişliğine atanmış, bu müfettişlik lağv edilince İstanbul’a gelmiş, Gelibolu ve Çanakkale’deki topların ve mühimmatın mütareke hükümlerine göre Anadolu’ya nakline memur edilmiştir. 3 Mayıs 1919’da 9 ncu Ordu Kıtaatı (Sonra 3 ncü Ordu oldu) Müfettişi Mustafa Kemal (ATATÜRK) Paşa’nın Kurmay Başkanlığına atandı ve onunla beraber 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. Eylül 1919-Ekim 1920’de Erzurum Müstahkem Mevki Komutanı ve Vali Vekili, 15’nci Kolordu Komutan Vekili olarak görev yaptı. TBMM Hükümetinin Gürcistan Mümessilliğinde, Batı Anadolu Menzil Müfettişli­ğinde, M.S.B. Sevkiyat ve Nakliyat Genel Müdürlüğünde bulundu. 26 Eylül 1923’te 2 nci Tümen Komutanlığına atandı. 1924’te General oldu. 16 Ekim 1925’te Bitlis Valisi, 1926’da İzmir Valisi olarak görev yaptı. 1928’de Korgeneral oldu. 24 Eylül 1928’de askerlikten emekliye ayrıldı. 1935 yılına kadar İzmir Valiliğinde kaldı. 3 Temmuz 1941’de öldü. ölümüne kadar da Trakya Müfettişliği yaptı. Katıldığı Harpler : — 1912 Osmanlı—İtalyan Harbinde, — 1913 Baikan Harbinde kurmay görevlerinde, 1914 — 1918 Birinci Dünya Harbinde Tümen Komutanlığında, 1919 — 1922 Kor.K.V.liğinde, Batı Anadolu Mevzi Müfettişliğinde bu­lundu. Nişan ve Madalyaları : Beşinci ve Dördüncü Rütbeden Mecidi Nişanı, Üçüncü Rütbeden Kılıçlı Osmani Nişanı, Harp Madalyası, Gümüş Muharebe Liyakat, Gümüş Muharebe İmtiyaz Madalyaları, Alman İkinci Demir Salip, Avusturya — Macaristan Üçüncü Rütbe­den Muharebe Liyakat, Karadağ Hükümetinin Dördüncü Rütbeden Danilo Nişanları, İstiklâl Madalyası Eserleri : “Eski ve Yeni Türk Halıcılığı ve Cihan Halı Tipleri Panoraması” adlı bir eseri vardır. * E. Kur. Alb. NUSRET BAYCAN’ın “Büyük Taarruz’da Komuta Kademelerinde Görev Alanlarla Üst Düzeydeki Karargah Subayları” isimli çalışmasından alınmıştır.
bottom of page