top of page
harita001-768x530.jpg

KROKİLER

İkinci İnönü Muharebesi, 23 Nisan 1336 Tarihli Kroki, Sakarya Muharebesi, Garp Cephesi, Anadolu'da Yunan ve İtilaf Orduları İşgal Mıntıkaları ve Türk Ordusunun Vaziyeti, Sakarya Muharebesi, 26 Ağustos 1338 Harekatı, Sevr Muahedesine Nazaran Türk Hudutlarını  anlatan krokilere yer verilmiştir.

bottom of page